Công ty TNHH TM TH Thống Nhất Việt Nam
0912 765 552

Địa chỉ

Địa chỉ : 428 Thống Nhất, Phường 8, Thành Phố Vũng Tảu

Giờ mở cửa

08:00 sáng – 17.00 Chiều
Thứ 2 – Thứ bảy

Liên hệ

Phone: 0912 765 552
Email: event.restaurantsmb@gmail.com