MỘC BÌNH

EVENT AND CATERING SERVICE

TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN PARTTIME

LÀM GIỜ GIẤC THEO CA ĐƯỢC NHÀ HÀNG PHÂN BỔ

NAM/NỮ TUỔI TỪ 17-28

NGOẠI HÌNH ƯA NHÌN

CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO

LIÊN HỆ :MS THIỆN 0979413662

YÊU CẦU
THỜI GIAN LÀM VIỆC
50%
KINH NGHIỆM
50%
NGOẠI HÌNH
70%
TRÁCH NHIỆM
100%
YÊU CẦU
THỜI GIAN LÀM VIỆC
100%
NGOẠI HÌNH
10%
KINH NGHIỆM
80%
TRÁCH NHIỆM
100%
SÁNG TẠO
60%

NHÂN VIÊN BẾP

NAM/NỮ TUỔI TỪ  23-40

CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TRONG QUÁN ĂN, NHÀ HÀNG

CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO

LIÊN HỆ :MS THIỆN 0979413662


NHÂN VIÊN KINH DOANH&CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

LÀM GIỜ GIẤC TỰ DO

NAM/NỮ TUỔI TỪ  20-40

NGOẠI HÌNH ƯA NHÌN

CÓ TINH THẦN SÁNG TẠO, CÓ TRÁCH NHIỆM

LIÊN HỆ :MS THIỆN 0979413662

YÊU CẦU
THỜI GIAN LÀM VIỆC
50%
KINH NGHIỆM
80%
NGOẠI HÌNH
60%
TRÁCH NHIỆM
100%
SÁNG TẠO
100%